הכלבייה של יחידת הכלבנים

סרגל
במסגרת הפעילות הכלבנית, מטפלת היחידה בעשרות הכלבים שבכלביות שלה, מגדלים את הכלבים ב'חינוך' הטוב ביותר, שיגדלו להיות כלבי העבודה המשובחים ביותר בישראל.
בנגו הלוחמת על ארבע
אירועים ואימונים

יכ"ל גם מעבירה קורסים, סמינרים, סדנאות והדרכה כשירות לציבור הרחב ללמד הפעלה ותחזוקה נכונה של הכלבים.

צוותים של כלבנים עם כלבי גישוש, כלבי הצלה או כלבי גופות נשלחים לסייע ואף לנהל את החפ"ק בחיפושים אחרי נעדרים. היחידה מקבלת פניות מידי יום ממשפחות של נעדרים, תחנות משטרה, תחנות כיבוי, הצבא, ויחידות חילוץ אחרות.

ניהול חפ"ק

מתחם חבילות תרומה לכלבי ההצלה שלנו

סרגל

לאימוץ כלב הצלה
לשבוע

172 ש"ח

אוכל לכלב הצלה
לחודש

250 ש"ח

סופר תרומה -
לאימוץ כלב הצלה לחודש

690 ש"ח